День Казани - новости, хроника событий
На главную / Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар | Официальные новости
 Разделы новостей:

 • Официальные новости
 • СМИ Татарстана
 • Новости Казани
 • Религия
 • Работа - вакансии
 • Пресс-релизы партнеров
 • Полезные статьи •  Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар | Официальные новости

  Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар

  03.08.2017
  Источник информации: Правительство Республики Татарстан
  Адрес новости: http://prav.tatar.ru/rus/index.htm/news/981469.htm  Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар. Также на мероприятии присутствуют Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

  После официального открытия заседания Рустам Минниханов обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом.    

  «Хперле кпн, хпрмптле делегатлар! Кадерле кунаклар! Сезне чын кппелдпн Казан шп?прендп спламлим.

  Добрый день, уважаемые делегаты! Дорогие гости! Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан!

  Дпньянып тпрле почмакларында, Россия тпбпклпрендп ?пм Татарстанда яшппче татарлар пчен бпгенге кпн аеруча мп?им. Конгресснып ?пр съезды - кптеп алынган тарихи вакыйга. плеге съезд Бптендпнья татар конгрессынып 25-еллыгында птп символик мпгънпгп ия. Бу вакыт эчендп конгресс тормышчан булуын исбатлады, пзен телне, мпдпниятне ?пм татар халкынып гореф-гадптлпрен саклаучы институт итеп кпрсптте, халкыбызны берлпштерпче мп?им факторга пйлпнде. Конгресс миллптебез ?пм анып килпчпге пчен ?ан атучы барлык татарларны берлпштерде. ?ткпн чирек гасыр эчендп ул кпплпгпн упышлы проектларны кптпреп чыкты.

  Ел саен республика ярдпме белпн тпрле зур чаралар уза. Алар арасында Бптенроссия татар авыллары эшмпкпрлпре ?ыены, Бптендпнья татар хатыннары форумы, «Татарстаннып эшлекле партнерлары» форумы, Бптенроссия туган якны пйрпнпче татарлар съезды. Шулай ук Татар галимнпре, укытучылары форумнары, «Идел йолдызлары», «Урал сандугачы», «Дуслык ?ыры», «Тап йолдызы», «Кпзге Иртыш мопнары» фестивальлпре, «Искер-?ыен» Себер татарларынып тарихи-мпдпни мирасы халыкара фестивале, «Татар кызы» халыкара конкурсы, журналистлар ?пм масса-кплпм матбугат чаралары арасында узучы «Татар рухы ?пм калпм» Бптенроссия  конкурсы кип танылды. 2014 нче елдан Бптендпнья татар конгрессынып «Дпнья» интернет-студиясе эшли. «Татарлар», «Халкым минем» телевизион тапшырулар, ай саен чыга торган «Халкым минем» гп?ите турында да пйтми мпмкин тпгел.

  Чит илдпге ?пм башка тпбпклпрдпге оешмаларнып кызыклы башлангычларын билгелпп птпсе килп: Казахстан татарлары конгрессы, Ташкент шп?пренеп татар и?тимагый мпдпни-агарту пзпге, Кыргызстан халыклары ассамблеясынып «Туган тел» берлпшмпсе, Тпркия, Финляндия, Канада, Австралия ?пм Кытай татар и?тимагый берлпшмплпре зур эш алып бара. Ульян, Чилпбе, Оренбург, пстерхан, Курган плкплпре, Чуваш республикасы, Новосибирск, Сарытау ?пм Самара плкплпре ?пм  Башкортостан республикасы тпбпк оешмалары бигрпк тп зур хезмпт куя.

  Яшьлпр белпн эшлппгп аеруча басым ясала. Бптендпнья татар яшьлпре форумы популярлашып килп. плеге юнплешне килпчпктп дп пстерп кирпк. ?зара бпйлпнешнеп япа тпрлпрен, беренче чиратта, ИТ-технологиялпрне, куллану мп?им. Татар социаль челтпрлпре кип тарала бара. Мпсплпн, Инстаграмдагы  социаль челтпр 130 меп, ВКонтакте - 430 меп кешене туплый.

  Милли бпйрпмебез Сабантуйны популярлаштыру пчен зур кпч куела. Европа, Федераль ?пм Бптенроссия авыл Сабантуйларын уздыру матур гадпткп пйлпнде. Кпптпн тпгел бпйрпм пстерханда ?пм Пенза плкпсендп птте. Быел Сабантуй Россиянеп 59 тпбпгендп ?пм 32 чит илдп узды ?пм ватандашларыбыз тормышында кпркпм вакыйгага пйлпнде. Бу конгресснып зур эше, республика, Россия тпбпклпре ?пм чит ил хакимиятлпре  булышлыгы, кппсанлы энтузиастлар хезмпте нпти?псе.

  Сабантуй ватандашларны ?пм чит илдп яшппче халыкларны татар мпдпнияте ?пм горефгадптлпре белпн таныштыра. Бпйрпм - милли-мпдпни байлыгыбыз. Аны ЮНЕСКО матди булмаган мпдпни мирасы исемлегенп кертп мпсьплпсен кптпрергп кирпк. Сез плеге башлангычны хупларсыз дип уйлыйм.

  Ел саен птпче татар дин п?еллпре форумын да билгелпп птпсем килп. Ислам дине – миллптебезнеп  аерылмас плеше. Форум замана куркынычларына карамастан актуаль мпсьплплпр буенча фикер алышу, бердпм карар кабул итп мпйданчыгына пйлпнде.

  Конгресснып ип зур казанышы – анып кешелпре. Хпрмптле съездта катнашучылар, сезнеп барыгызга да зур рпхмпт! Сез миллптебез килпчпге, телне, бай мпдпниятне, гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп пчен янып яшисез.

  Бптендпнья татар конгрессы Башкарма комитеты рпислпре Индус Ризак улы Та?иров ?пм Ринат Зиннур улы Закиров куйган олы хезмптне билгелпп птпсе килп. Шулай ук Казахстандагы Тппфикъ Кпримов, ?збпкстандагы Ришат Нпбиуллин, Австралиядпге Рпстпм Садри, Алманиядпге Бари Дианов ?пм Венера Вагизова, Кытайдагы Торсынтай Галеев ?пм Абдулла Аббас, Кыргызстандагы Гплсинп Ульмаскулова, Литвадагы Таирас Кузнецовас, Финляндиядпге Атик Али ?пм башкалар конгресс эшенп зур плеш кертплпр. Илебез тпбпклпрендп пнвпр Алмаев (пстерхан), Тамир Алимбаев (Омск), Вагиз Фпйзуллин (Красноярск), пмир Гпрпев (Новосибирск), Фприт Гибатдинов (Чувашия), Нурулла Саттаров (Тпмпн), Лена Колесникова (Чилпбе), Рпмис Сафин (Ульян), Бакир Акзегитов (Пенза), Камил Аблязов (Сарытау), Люция Вафина (Башкортостан), Марат Юнысов (Курган) ?пм башкалар аеруча актив эшлилпр.

  Конгресс  татар милли-мпдпни федераль автономиясе белпн упышлы гына эш итп. Автономияне кпп еллар дпвамында Илдар Ирек улы Гыйльметдинов ?итпкли. Апа да бик зур рпхмпт!

  Татарстаннан читтп яшппче ватандашларыбыз белпн элемтплпрне ныгыту впкалпте Республика  Конституциясендп беркетелгпн. Татарлар, кайда гына яшпмпсен, Татарстанны тарихи ватаны итеп саный. Шупа кпрп безнеп алда телне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп бурычы тора.

  Без татарлар яшпгпн тпбпклпр ?пм иллпр белпн эшлппгп зур игътибар бирпбез, Бптендпнья татар конгрессы проектларына ярдпм итпргп тырышабыз. Мпдпният, мпгариф ?пм фпн министрлыклары линиясе буенча да булышлык кпрсптелп. «Без бергп» газетасы бастырыла, ТНВ-планета телевизион каналы эшли, балалар пчен канал булдырыла, «Татар-информ» агентствосынып татар редакциясенп пзгпреш кертелде. Нокта tatar доменында татар сайты эшли башлады, «Татар пдпбияты пзпге» интернет-порталы булдырылды. Анда бпген 1100дпн артык китап ?ыелган.

  Поддержке татарского языка, культуры и традиций способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 - с российскими регионами. В их  рамках, в том числе,  осуществляется поддержка соотечественников.

  В программе визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В свою очередь, необходимо выразить признательность Министерству за постоянную поддержку наших инициатив.

  Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны.

  Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия.

  Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом, развивает партнерские отношения со 145 странами, по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров России.

  Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешная реализация таких масштабных проектов, как 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира Чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет Мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году - Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

  Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время в республике расположены 3 из 29-ти объектов ЮНЕСКО, имеющихся в России. Это - Историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

  Успешное развитие республики, восстановление уникальных объектов повышают туристическую привлекательность. Татарстан – один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объём туристского потока в республику по итогам прошлого года составил порядка 3 млн. человек.

  Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа. К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем, как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политики в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время.

  Бпгенге шартларда туган телне саклау мпсьплпсе бик катлаулы. Тпрле спбпплпр аркасында телне белмпп татарларнып бердпмлегенп, пзебезне бердпм миллпт итеп тоюга киртп булмаска тиеш диеп уйлыйм.

  Татарларны халкыбызнып нык рухы, милли хпзинпгп, мпдпни байлыкка, гореф-гадптлпргп  тугрылык берлпштерп. Миллпт буларак билгелппче бптен пйбер безне берлпштерергп тиеш.

  Бпек мпдпнияткп ?пм милли рухка якын булу телне пйрпнпдп дп ярдпм итпр дип ышанам. Монда «Ана теле» ?пм  «Татар иле» кебек ресурсларнып роле зур.

  Бпген татар иле дпньяда ?пм Россиядп кип танылган исемнпргп бай. Безне барыбызны да татар булуыбыз берлпштерп. Сезгп Тпркиядпн Надир Дпплпт, Финляндиядпн Окан Дахер, Кыргызстаннан Рпйсп ханым Атамбаева, АКШтан Идел и Юлай Шамильоглу, Алманиядпн Софья Гобпйдуллина ?пм Рпшид Сюняев ?пм башкалар яхшы таныш.

  Без Россиянеп танылган татарлары Роальд ?пм Ренад Сагдеевлар, Мпхмпт Гпрпев, Альбина Ша?иморатова, Аида Гарифуллина, Роберт Нигмптуллин, Ренат ?пм Рпсим Акчуриннар, Шамиль Тарпищев белпн горурланабыз. Тарихта тирпн эз калдырган Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Мирспет Солтангалиев, Хпспен Ямашев, башка мпдпният ?пм спнгать п?еллпрен ?пм галимнпрне дпньяда яхшы белплпр.

  Уважаемые участники съезда!

  Крайне важно, чтобы формы работы конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в конгресс.

  Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций.

  Необходимы изменения в Уставе организации. Целесообразным видится создание Совета под названием «Милли шура», избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Важно, чтобы он имел нескольких заместителей, избрание которых можно провести на съезде сегодня.

  Кроме того, с учетом широкой географии организаций, необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом Исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус заместителя председателя Милли шуры.

  Кадерле дуслар!

  Пленар утырыш программасы бик эчтплекле. Бпген миллпт килпчпге белпн бпйле кпп актуаль сораулар кптпрелпчпк. Аларга кызыклы ?пм продуктив ?аваплар табылыр дип уйлыйм.

  Шулай ук сез республиканып инновацион потенциалы, кайбер  муниципаль районнар, безнеп казанышлар, кешелпребез тормышы белпн якыннан таныша алачаксыз. Очрашулар файдалы булыр дип ышанам.

  Дпплпт Советы, республика хакимияте татар дпньясы пчен Татарстаннып нинди зур п?пмияткп ия булуын тирпнтен аплый. Без уртак эш нпти?пле булсын пчен бик тырышырбыз.

  Татарлар язмышы - безнеп кулда. Телебезне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп, халкыбызнып  килпчпктпге урыны бары тик бездпн тора.

  ппммпбезгп дп упышлы эш телим. Игътибарыгыз пчен рпхмпт!».


  Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев.  Внимание!
  При использовании материалов просьба указывать ссылку:
  «День Казани - новости, хроника событий»,
  а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: www.kazan-day.ru

  Все новости раздела
  © 2009-2014  "День Казани".

  Яндекс.Метрика Создание сайта: Казань, 2009«Экспресс-Интернет»
  Система управления сайтом«Экспресс-Веб»